S.O.S. MAGYAR

S.O.S. MAGYAR

Élvezetesen és hatékonyan magyarul

Tartalom

1. könyv

Lecke Nyelvtan Kérdések Témák Oldal
1 ABC, a/az, én, te, ő, vagyok, vagy, – névelők, főnevek, személyes névmás létige Ki? Mi? köszönés, bemutatkozás, nemzetiségek, utca, iskola 5-17
2 magánhangzó- harmónia, -i, -ban/-ben, van, mi, ti, ők, vagyunk, vagytok, vannak hangrend, helyragok, melléknevek, számok Milyen? Hol? Hány? Mennyi? Hány éves vagy? Mennyibe kerül? színek, országok, zöldség, gyümölcs, pékáru 18-31
3 ön, szórend, igeragozás, kivételek, -ul/ -ül, -n/-on/-en/ -ön igék, igeragozás (határozatlan) Hogy vagy? Mit csinálsz? Milyen nyelven beszélsz? Mikor? időjárás, nyelvek, napok, ruhák 32-46
4 első, második…, -t/-ot/-at/-et/-öt,-ol/-el/-öl, -k/-ok/-ak/-ek/  -ök tárgyrag, a főnevek többes száma, sorszámnevek Hányadik? Mit ……? a büfében, rendelés, közlekedés, ételek, italok, foglalkozások 47-62
5 nincs, nincsenek, -ból/-ből, -ba/-be, előtt, fölött, alatt … vagy, de, is, hanem, -okat/-akat/ -eket/-öket a létige tagadása, helyragok, névutók, kötőszók, többes számú főnevek tárgyesete Mikor? Honnan? Hova? Honnan jössz? Hova mész? év, hónap, napszak, helyek, bútorok, szobák 63-77
6 volt, lesz, postán, koncerten -ra/-re, -ról/-ről, -val/ -vel, általában a létige jövő és múlt ideje, helyragok, ikes igék, társ- és eszközhatározó Hol? Mivel? Kivel? Mivel mész? városnézés érdeklődés, jegyvásárlás, programok, a város, sportok, hangszerek 78-92
7 -tól/-től, -nál/-nél, -hoz/-hez/-höz, -szor/-szer/-ször, -ni szórend helyragok, főnévi igenév Hányas? Mikor? Milyen gyakran? Hányszor? szeret, tud, akar, szeretne, mozi, hétvége évszakok néha, ritkán… ebéd, házimunka 93-107
8 -ani/-eni, határozott ragozás, tárgyatlan igék, múlva, -tól/-től, -ig, -nak/-nek, nekem a melléknevek többes száma és tárgyragos alakja, szórend, határozott igeragozás, részeshatározó Milyenek? Milyet? Hányat? Hány órakor? Hánykor? Mettől? Meddig? vásárlás, buliszervezés, asztalfoglalás, ünnepek, jókívánságok, időpontkérés 108-125
Párbeszédek az 1-8. leckéből 126-130
Párbeszéd megoldások 131-135
Praktikus kérdések és kifejezések; hallgatás szövege 136
Helyragok táblázat 137
Jelen idő táblázat 138

2. könyv

Lecke Nyelvtan Szövegek, párbeszédek Témák, szavak Oldal
1 -m/-om/-am/ -em/-öm; -d/-od/-ad/-ed/ -öd; -a/-ja/-e/-je; -nk/-unk/-ünk; -tok/-tek/-tök; -juk/-jük; -s; -ék birtokos személyjelek, melléknév-képző, kollektív forma – Kovács Mária vagyok – Két idős asszony beszélget – Marci és a foci – Szabó András fordító mesél – Könyvajánló: Gerald Durrell családfa, testrészek, arc, hajviselet, kedvenc … 5-20
2 olvassa, olvassuk, olvassátok, olvassák, nézzük, stb.; -ás/-és; Van …..d?; fel-, le-, be-, ki-; át-, vissza- -s/-sz/-z végű igék határozott ragozása, főnévképző, a birtokos (habeo) szerkezet, igekötők – Mit csinál a Kis család vasárnap reggel? – Van testvéred? – Esti program – Nagyapa és a 4 éves unokája beszélget – Panni és Lili a külső pontos jellemzése, betegségek, hogylét, hasonló szavak megkülönböztetése, tesz, vesz, hoz, visz 21-33
3 megy / száll; elseje, elsején; velem, …; el-; nem kel fel…; engem, téged…; -lak/-lek; -ig; -hat/-het, tud; -bb/-abb/-ebb; leg- Hányadika? Hányadikán? Kivel? igekötős igék tagadása, szórend Kit? Mennyi ideig? fokozás – Nehéz reggel – Nyeremény – Ábel egy napja – Riport egy filmessel – Találkozó – A boltban, Az étteremben, Az iskolában, Otthon mozgásos igék, reggeli rohanás, dátum, utazás, napi rutin, meghívás, lehetőség, engedélykérés, udvarias kérdés, legek 34-49
4 óta, éve; el-, meg-; -t, -ott/-ett/-ött; idén, tavaly, jövőre; -val/-vel ezelőtt, múlva Mióta? múlt idő, időhatározók Mikor? Hányan? – Mit csináltál tegnap? – Egy külföldi Magyarországon – A születésnap – Öt magyar város szabadidő, személyes történet, időt tölteni, városok nevezetességei 50-62
5 össze-, szét-; szokott; -n/-an/-en; -l/-ul/-ül; tőlem, nálam, hozzám, …; -é, enyém, …; egyik, másik, többi mindenki, …; senki, … Hogyan? határozórag Kitől? Kinél? Kihez? vonzatos igék Mettől meddig? Hányadszor? Kié? birtokos névmás – Katonáék költöznek – A nyaralás – Meglepetés – Nyári vakáció után – Taxirendelés – A taxiban – Érdeklődés telefonon (Szépművészeti Múzeum) költözés, utazás, buli, szabadidő, múzeumi kiállítások, jegyek, honlapok 63-77
6 ezt, azt, ezek, azok, ebben, abban …; érdekel vkit vmi; azonban, bár, pedig, közben, alatt, vagyis, ezért, mivel; sem, sincs; szabad, tilos mutató névmás ragozott alakjai Melyik? szórend, kötőszók – Zöldségesnél – Könyvesboltban – A cukrászdában – Riport egy amerikai magyarral… – Mi változott? – Mi tilos Magyarországon? – Az utcán – A piacon vásárlás, érdeklődés, tetszik, hiányzik, tilos, szabad 78-91
7 mellől, mellett, mellé, …; kell, -nom, …; egyenesen balra…; -j,-gy, -s, ! szókincs a névutók három iránya, a főnévi igenév ragozása, a felszólító mód ragozása, funkciói – Bújócska – Tavaszi munkák – Munkamegosztás a Farkas családban – Hol van egy bankomat? – A bisztróban – Pogácsarecept – Lakásfelújítás előtt magyar gyerekjáték, kerti munkák, házimunkák, útbaigazítás, utasítás, pakolás, kérés, tiltás 92-106
8 magam, magad…; -i; fog + -ni, szórend; vonzatos igék; rólam, rajtam, rám, belőlem, bennem, belém; ugyan- -ért; azért…, hogy; visszaható névmás; többes birtokos, jövő idő, a személyes névmás ragozott alakjai Kiért? Miért? célhatározói szerkezet – A háziorvosnál – Mindig fáradt vagyok – Álláskeresés – Az első lottónyertes – A pszichológusnál – Két apuka beszélget – Orsi esküvőt szervez beszélgetés az orvossal, Mit érez? Kinek milyen az otthona? tervek a jövőről, lelki problémák, esküvő, vonzatos igék 107-120
9 -na/-ne, -ná/-né; tudna, kellene udvarias formák; kellett volna; miatt; tetszett, ízlett, hiányzott feltételes mód, feltételes mód múlt idő – Családi tanácskozás a nyaralásról – Rádiós riportműsor a világ aktuális problémáiról (Mai témánk a környezetvédelem) – Nóra története – Egy cserediák tapasztalatai bárcsak, de jó lenne, ha…; időgép, ha … lennék,… kellene, nem kellene csinálni, Ha Magyarországon lettem volna, … 121-133
A kiegészítendő hanganyagok szövege 134-137
Nyelvtani táblázatok 138-141